Fase 4: versterken en schilderen staalconstructie en vervangen betondek rijbanen

 
Planning: januari 2016-februari 2016

 • Auto-, vracht- en landbouwverkeer: rijbanen afgesloten, omleidingsroute ingesteld.

 • Fietsverkeer: noordelijk fietspad richting Dieren afgesloten, fietsverkeer in twee richtingen op zuidelijk fietspad

 • OV en hulpdiensten: over noordelijk fietspad. 
Verwachte duur van deze fase
Deze fase duurt minimaal 3 en maximaal 6 weken.
Exacte tijdstip van afsluiting is afhankelijk van de voortgang van voorafgaande fasen en wordt 4 weken van te voren gecommuniceerd.
 
Wat doen we?
 • Tijdens de sloopwerkzaamheden van het betondek van de hoofdrijbaan brengen we onder de brug een werkvloer aan. Dit om te voorkomen dat sloopafval in de IJssel of op schepen terechtkomt.

 • Het betondek wordt in delen gezaagd en vervolgens afgevoerd.

 • We stralen de staalconstructie die tevoorschijn komt.

 • We inspecteren de klinknagels en staalconstructie en daar waar nodig vervangen we of repareren we die.

 • Het staalwerk wordt geconserveerd middels spuitwerk in 3 lagen.

 • De nieuwe betonnen hoofdrijbaan wordt in het werk gestort tussen nieuwe prefab betonranden.

 • De stalen voegovergangen tussen landhoofden en hoofdrijbaan worden geluidsarm gemonteerd.

 • Er worden steunpunten geplaatst voor het dragen van het werkbordes boven de hoofdrijbaan dat in een latere fase wordt geplaatst. 
Wat betekent dit voor het gemotoriseerde verkeer?
De hoofdrijbaan is gestremd. Er zijn omleidingen ingesteld. Voor het reguliere verkeer wordt aan de Dierense zijde een parkeerplaats ingericht met een capaciteit van ongeveer 70 auto’s. Bij deze parkeerplaats wordt een fietsenstalling ingericht. OV en hulpdiensten kunnen gebruik maken van het nieuwe noordelijke fietspad. Medisch gerelateerd vervoer voor mens en dier kan (bij provincie Gelderland) ontheffing aanvragen voor het gebruik van het noordelijk fietspad.
 
omleidingkaart-sm
 
Omleidingsroute wegverkeer
Tijdens de afsluiting van de hoofdrijbaan wordt een omleidingsroute ingesteld.


  • Auto’s en vrachtwagens kunnen omrijden via Zutphen of Westervoort.

  • Landbouwverkeer kan ook omrijden via Zutphen of Westervoort, maar volgt een iets andere route in verband met te grote snelheidsverschillen (zie kaartje).

  •  


omleidingkaart-sm
 
 

Wat betekent dit voor de fietsers?
Zij blijven net als in fase 2 en 3 op het zuidelijke fietspad.
 
Wat voor hinder kan er van de werkzaamheden worden verwacht?
Werktijden van 7.00 uur tot 20.00 uur, 7 dagen in de week. We sluiten niet uit dat er soms ’s nachts doorgewerkt wordt, waarbij de werkzaamheden met mogelijke geluidshinder voor de omgeving zoveel mogelijk overdag zullen worden uitgevoerd