Alles Bekijken

België, Afvijzelen 4 verhoogd gebouwde dekken knooppunt Lummen

Algemene informatie


Voor de vernieuwing van knooppunt Lummen te België heeft Jan de Nul opdracht gekregen voor het bouwen van een viertal brugdekken. CT deBoer heeft de bekistingsondersteuning geleverd en heeft, nadat het betonwerk klaar was, de dekken ca. 90 cm afgevijzeld boven de in dienst zijnde autoweg E313. De bekistingsondersteuningen werden in een aantal nachtafsluitingen afgelaten en op een dieplader geladen.. Enige tijd later werd begonnen met aflaten van de brugdekken.

Betrokken partijen


Opdrachtgever: Vlaamse Overheid
Directie: Wegen en Verkeer Limburg
Hoofdaannemer: Jan de Nul

Cijfers/techniek


– Massa brugdekken respectievelijk: 4.200 ton en 4.100 ton

– Vijzelhoogte: 90 centimeter

– Hogeslag vijzelsysteem toegepast (s=160cm)


Periode realisatie


juli t/m augustus 2011 (dek 1 & 2)&

juli t/m augustus 2012 (dek 3 & 4)


Locatie

Deel dit project via